Garancia

Felelősségvállalásunk alapja a szakmai szabályok betartása. Pácienseink részéről a rendszeres kontrollvizsgálatra járást elengedhetetlennek tarjuk, hiszen ennek során fellelhetőek és korrigálhatóak olyan kisebb hibák, mellyel az adott fogmű élettartama megnövekedhet. A páciens által elhanyagolt szájhigiénia, dohányzás, és az évenkénti kontrollvizsgálatok elhagyása esetén úgy az implantátumokra, mint a fogművekre garanciát vállalni nem tudunk.

Akármilyen gondos orvosi kezelés esetén is felléphetnek szövődmények, ezért a beavatkozás mind az orvos, mind a beteg részéről kockázatvállalást jelent. A garanciális javításokhoz minden egyéb költség (utazás, szállás, és esetleges munkából történő kiesés) minden esetben a pácienst terhelik.

Tömések készítése esetén

Előfordulhat átmeneti és tartós posztoperatív érzékenység, mely a fényrekötő tömések ragasztójának kötési mechanizmusára vezethető vissza. Tartós érzékenység esetén a fognak gyökérkezelése válhat szükségessé, ennek költsége a pácienst terheli. Erősen destruálódott fogak esetében inkább a betét, vagy a korona készítése indokolt. Sokszor azonban a páciens nem elfogadva az orvos javaslatát, töméssel kéri a fog helyreállítását. Az ilyen fogak letöréséért garanciát vállalni nem tudunk. Egyéb esetekben a tömések törése, vagy kiesése esetén az elkészüléstől számított 1 éven belül díjmentesen újrakészítjük azt.

Kivehető fogpótlások

Részben vagy teljesen kivehető fogpótlást viselő pácienseink figyelmébe ajánljuk, hogy a fogatlan állcsont morfológiája is változik. Ezért a kivehető fogpótlások idővel stabilitásukat veszítik, csak néhány ponton feltámaszkodó, mintha nem is abba szájba való fogművekké válhatnak, és az emiatt fellépő kórós terhelés okán előfordulhat a protézis törése. Ezt megelőzendő javasolt a protézist évente egyszer ellenőrizni, szükség esetén alábélelni. A rendszeresen kontrollált és rendeltetésszerűen használt protézisek törésének esetén a javítás költsége az orvost terheli, minden más esetben a páciensnek kell a költséget viselnie.

A részben kivehető fogpótlásokban találhatók rögzítő elemek (gyöngyök, betétek) Ezek a fogmű „kopóalkatrészei”, élettartamuk függ a rágóerő nagyságától, a kivétek számától, szélsőséges esetekben az anatómiai viszonyoktól (keresztharapás), ezért a betétek cseréjének költségei a pácienst terhelik.
Rendeltetésszerű használat esetén a kivehető fogpótlásokra 1 év garanciát vállalunk.

Koronák, hidak

Minden fog csiszolásakor mérlegelni kell a gyökérkezelés szükségességét. A fogakat mechanikai és hőinger éri, amire a fogbél reagálhat azonnali és későbbi elhalással. Az azonnali elhalás esetén sürgős és szükségszerű a gyökérkezelés elkészítése. A korona, híd végleges ragasztása utáni fogbélelhalás esetén, már csak a korona átfúrásával férünk hozzá a fog gyökereihez. Az átfúrás során a kerámia pattanhat, repedhet, a kezelés után a kerámiát csak műanyaggal tudjuk helyreállítani, így keletkezik egy esztétikai defektus. A fogpótlás várható élettartamát azonban ez nem befolyásolja. A gyökérkezelés költsége akár azonnali, akár késői fogbélelhalás esetén a pácienst terheli.

A fogpótlások élettartamát egy másik tényező is befolyásolhatja. Az életkor előrehaladtával számolnunk kell a fogíny visszahúzódásával, ezáltal a koronaszél láthatóvá válhat, esetleg az élő fogak fognyaki érzékenysége fordulhat elő. Az ínyvisszahúzódás mértéke nem jósolható meg előre, egyénenként és életkor szerint is változó lehet. Az ínyvisszahúzódás okán cserére szoruló fogművek költségeit a páciensnek kell viselnie.

Technológiai hiba (levegő zárványok a kerámiában) miatt letörött, vagy megrepedt porcelán, leesett korona vagy híd esetén a hiba javításának vagy a fogmű cseréjének költsége az orvost terheli.

A páciensek egy részére jellemző az éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás (bruxizmus). Megléte jelentősen rövidítheti a fogpótlás élettartamát. Ezekben az esetekben éjszakai fogvédő készítése kötelező. A fogvédő viselésének elhagyása esetén bekövetkező sérülésre nem vonatkozik a garancia. Erőszakos cselekmények okozta sérülésekre nem tudunk garanciát vállalni.

Rendeltetésszerű használat esetén koronákra, hidakra 1 év garanciát vállalunk.

Gyökérkezelés

A fogak sikeres gyökérkezelésének számos előre látható és előre nem látható akadálya lehet. Ilyen ok lehet a gyökér anatómiailag túlzott elhajlása, a gyökércsatorna beszűkülése, elzáródása, a fogszövet hosszú időn át kitett bakteriális fertőzöttsége (erősen destruált fogak esetén) valamint a gyökerek között olyan esetleges oldal – és összekötő csatornák, amelyek feltárhatatlanok. Ezen okokból kifolyólag gyökérkezelésre nem tudunk garanciát vállalni, a gyökérkezelésre úgy tekintünk, mint sok esetben az egyetlen lehetséges kezelés a fog megtartására, mely azonban az esetek túlnyomóan nagy hányadában sikeres.